Quickphos 56 GE

Quickphos 56GE
Quickphos 56GE
Cena:300.00
Dostępny - Płatność tylko przelewem
Do koszyka

Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu - fosforowodoru. Jedna pastylka o wadze 0,6 g wydziela 0,2 g fosforowodoru. Obiekt należy przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania. Uwaga! Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośreniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. PRZESTRZEGAJ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: fosforek glinu- 56% DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka dokładnie zapoznać się z etykietą - instrukcją stosowania.