Polytanol

Cena:110.00
Dostępny
Do koszyka

Stosowanie: sady, ogrody: maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g /8 kulek do 1 otworu. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 g / 3 kulki do 1 otworu. Zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania zabiegu. Otwór szczelnie zatkać darnią, pęczkiem trawy, szmatką lub papierem i następnie uszczelnić zasypując ziemią. Puszkę ze środkiem otwierać na wolnym powietrzu, tuż przed stosowaniem, przy czym górną część puszki odwrócić od twarzy. Uwagi: Gazowanie nor przeprowadzać na niezamarzniętych glebach w temperaturze powyżej 3º C. Środka nie stosować w czasie wilgotnej, deszczowej pogody. Wydzielający się fosforowodór jest gazem śmiertelnie trującym. W zależności od wilgotności gleby wydzielanie się gazu z kulek trwa od 24 - 48 godzin. Prace uprawowe na polu lub w ogrodzie można przeprowadzać po upływie 72 godzin. Wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin (toksycznych T i bardzo toksycznych T+) mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie posiadające kwalifikacje, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, doradztwa lub integrowanej produkcji.