Środek do dezynfekcji

Cena:75.00
Dosępny
Do koszyka

Wykazuje działanie: bakteriobójcze i bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych w przypadku dezynfekcji w obszarze weterynaryjnym bakteriobójcze i grzybobójcze w przypadku dezynfekcji powierzchni w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. ZASTOSOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA: W obszarze weterynaryjnym: na fermach hodowlanych, brojlerów, zwierząt futerkowych, w wylęgarniach, schroniskach dla zwierząt, lecznicach weterynaryjnych. W obiektach użyteczności publicznej i prywatnej: do dezynfekcji obszarów i budynków dotkniętych powodzią, a zagrożonych powstaniem epidemii, w piwnicach, zakładach przeróbki odpadów, środkach transportu, magazynach, w pomieszczeniach po zmarłych itp. W przemyśle spożywczym: na powierzchniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Aplikacja za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego a także zamgławiaczy. Stosowanie 100 - 200 ml na 10l wody.