Quickphos - paletki do gazowania nasion

Cena:300.00
Dostępny - Płatność tylko przelewem
Do koszyka

Fumigant, Środek owadobójczy, roztoczobójczy i gryzoniobójczy w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń, ziarna zbóż (jęczmień, proso, żyto, owies, sorgo, pszenżyto, pszenica) i innych artykułów spożywczych (takich jak inne produkty przemiału, suszone owoce i warzywa oraz inne suszone produkty spożywcze, nasiona rzepaku, grochu, kawa, kakao), materiału siewnego w magazynach i przechowalniach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach i w ładowniach statków.

Zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca fasolowego, ukrytka mauretańskiego, świdrzyka cygarowca, mącznika młynarka, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, kapturnika zbożowca, wołka kukurydzianego, mklika mącznego, mola ziarniaka, mola rodzynkowego, wołka ryżowego, spichrzela surynamskiego, rozkruszka drobnego, rozkruszka mącznego, mklika próchniczka i innych.

Zabieg przeciwko wyżej wymienionym szkodnikom zwalcza także myszy i szczury.

Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru.

1. DEZYNSEKCJA Ziarno luzem w pryzmie lub silosie. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/tonę (4-6 g fosforowodoru/tonę). Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności. Wietrzenie: zależy od budowy budynku. Ziarno workach na paletach. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/m3 (4-6 g fosforowodoru/ m3). Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności. Wietrzenie: zależy od budowy budynku. Tytoń w belach, skrzyniach lub paczkach. Zalecana dawka: 1 pastylka 5-10 pastylek/2m3 (0,1-5 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 7 dni. Wietrzenie: minimum bele 48 godzin, inne 72 godziny. Zapakowana żywność i pasze zwierzęce. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/m3 (4-6 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 10 dni. Wietrzenie: minimum 48 godzin. Puste pomieszczenia.

Zalecana dawka: 15-30 pastylek/m3 (3-6 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 10 dni. Wietrzenie: co najmniej 24 godziny.

2. FUMIGACJA produktów luzem – zależnie od rodzaju produktu 1. Dodać pastylki (najlepiej automatycznym dozownikiem) do strumienia produktu na taśmie transportera podającego lub w momencie załadunku do silosa albo skrzyni lub 2. Wprowadzać pastylki sondą do pryzmy produktu co 1,2 – 1,5 m jedna od drugiej (‘w kratkę’) według poniższej zasady: liczba pastylek na jedno sondowanie  wymagana liczba pastylek  lub wymagana liczba sondowań 3. Umieszczać pastylki osobno na niepalnych tackach ustawianych na powierzchni pryzmy produktu.

3. FUMIGACJA produktów w torbach, belach, skrzyniach i workach pod przykryciem nie przepuszczającym gazu lub w opakowaniach nie przepuszczających gazu. Umieścić pastylki osobno na niepalnych tackach rozmieszczonych pomiędzy lub wzdłuż przechowywanych produktów w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazu. Gdy używa się przykrycia nie przepuszczającego gazu – sprawdzić, czy jego końce szczelnie przylegają do podłogi.

4. FUMIGACJA pustych pomieszczeń Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Umieścić pastylki osobno na niepalnych tackach rozmieszczając je równomiernie w pomieszczeniu. Rozmieszczanie tacek rozpoczynać od najdalszego punktu pomieszczenia w kierunku drzwi wejściowych. Po zabiegu zamknąć i zaplombować drzwi wejściowe.

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka dokładnie zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania